Humane wetenschappers krijgen eigen publicatielijst

Dankzij een nieuwe publicatielijst maken de humane wetenschappers evenveel recht op onderzoeksgeld.

De humane wetenschappers voelen zich al langer gediscrimineerd tegenover de collega's in andere disciplines. Want in de 'harde' wetenschappen is er een circuit van internationale wetenschappelijke tijdschriften. De publicatie in een van die tijdschriften is een van de parameters om als onderzoeker van de overheid geld te krijgen. Hoe meer publicaties, hoe meer onderzoeksgeld.