DAVE SINARDET

Tweestromenstad

Zelf heb ik Antwerpen altijd gekend als een gespleten stad. Tegelijk open en gesloten, progressief en conservatief, avant-gardistisch en reactionair, links en rechts. Stad van verzuurden en positivo's, ouderen en jongeren, autochtonen en allochtonen, racisten en multiculti's, van Echt Antwaarps Teater en Toneelhuis. Die gespletenheid heb je uiteraard in wel meer steden, maar in Antwerpen was ze altijd meer uitgesproken en verdeelde ze ook sterker. Werden de conservatieven nog conservatiever, dan werden de progressieven van de weeromstuit nog progressiever. En omgekeerd. Het leek wel een wedloop. Je voelde de polarisatie groeien.

© koen broos

Bovendien waren de tegenstellingen politieker dan elders en clusterden ze alsmaar meer in een grote strijd tussen twee kampen: voor of tegen 'het Blok', voor of tegen Dewinter. De enen stonden al klaar ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen