Droge Voeten blijft op de bres voor de Bunt

Het milieueffectenrapport voor de realisatie van een overstromingsgebied in De Bunt bevat voor de actiegroep Droge Voeten heel wat positieve aanpassingen, maar de vereniging van buurtbewoners blijft ijveren voor nog meer toegevingen.

'Het tracé van de aan te leggen dijk loopt niet meer door de tuinen van de omwonenden, maar is verlegd in de richting van de Zwarte Wegel', juicht woordvoerder Bart Malfliet.'Er is ook geen sprake meer ...