Diamant voor Andreas en Paula

Andreas De Smet en Paula Van Bockstael uit de Molenkouter vierden hun diamanten huwelijksjubileum. Andreas (80) en Paula (78) huwden op 29 juni 1930 en kregen drie kinderen, zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Ze werden met hun familie ontvangen in het gemeentehuis. (HLS) Herman Laneau

© Herman Laneau