'We kunnen niet alleen bij het mobiele stilstaan'
Jan Steyaert: 'Voor het einde van het jaar heeft Mobistar een nieuwe ceo. Bij ons zal het geen 165dagen duren.'Herman Ricour
Foto: © Herman Ricour
Het begon met een bericht in de krant De Tijd, waarin stond dat de meerderheidsaandeelhouder France Telecom zijn opties in België aan het bekijken is. Meteen dook in kringen van financiële analisten het scenario op van een verkoop van Mobistar, een operatie die zou passen in de stroomlijning van de belangen die France Telecom in heel West-Europa aan het doorvoeren is.

Kort daarna volgde de mededeling dat de Franse ceo, Bernard Moschéni, een 'andere uitdaging' ging zoeken. Intussen is bekend dat hij aan de slag zal gaan bij de Bulgaarse operator BTC.

Twee weken geleden ten slotte volgde het bericht dat ook technologisch directeur Bernard Buyat, een van de twee resterende Franse directieleden, het bedrijf verlaat.

Je zou voor minder geloven dat France Telecom zijn aftocht uit de Belgische gsm-markt voorbereidt.

Toch mogen we tussen al die feiten geen verband zien, verzekert Jan Steyaert, die als voorzitter van de raad van bestuur wel een vaste waarde blijft bij de mobiele operator.

'Het vertrek van Bernard Moschéni was een persoonlijke zaak die niets met aandeelhouderschap -noch met France Telecom, noch met de minderheidsaandeelhouders - te maken heeft. Dat moet duidelijk gezegd worden. Bernard is een zeer dynamische man die de ambitie heeft om in zijn leven nog iets anders te doen. Ik zag en zie hem trouwens nog elke dag -hij blijft een echte believer in Mobistar en de sfeer is nog altijd even goed.'

Hoe staat het met de zoektocht naar een nieuwe ceo?

'We zijn nu bezig met de selectie. Het remuneratie- en het nominatiecomité hebben een omschrijving van het profiel opgesteld, en de raad van bestuur heeft dat goedgekeurd. De nieuwe ceo zal iemand moeten zijn met ervaring in de telecomsector en die de continuïteit bij Mobistar kan verzekeren. We hebben er vertrouwen in dat we voor het einde van het jaar een nieuwe ceo zullen vinden. Het zal bij ons geen 165 dagen duren (lacht).'

'We hebben bij Mobistar al twee ceo's gehad. Bernard Ghillebaert was vooral de man die het netwerk heeft geconcipieerd en uitgerold. Moschéni was eerder de man die het belang van de klant heeft ingezien en ervoor zorgde dat de onderneming een belangrijke marktpositie heeft gekregen. Ik denk dat ook de derde ceo vooral die klantgerichtheid zal moeten hebben. We gaan nu niet iemand aannemen die een totaal andere strategie voor ogen heeft.'

Kan men die benoeming wel los zien van de mogelijke verschuivingen in het aandeelhouderschap?

'Maar dat heeft niets met het aandeelhouderschap te maken. De raad van bestuur zal een keuze maken in functie van Mobistar. Zowel de vertegenwoordigers van de referentieaandeelhouder als de onafhankelijke bestuurders zijn zich bewust van het belang van een goede keuze.'

Maar de vorige twee ceo's kwamen wel van France Telecom.

'Ik denk dat de referentieaandeelhouder op dit moment niet de bedoeling heeft om zijn wil op te leggen. De voltallige raad van bestuur zal beslissen, en het zal de kwaliteit van de ceo zijn die beslissend is. Ik heb vandaag ook geen aanwijzingen dat France Telecom zijn aandelen gaat verkopen. Ik kan dat uiteraard niet uitsluiten. Maar de raad van bestuur beslist alleen over de strategie, en de aandeelhouders doen met hun aandelen wat ze willen. Op dit moment houdt iedereen zijn kaarten nog voor zich. France Telecom heeft er tegenover mij -en ik denk toch dat ik ze goed ken- nog met geen enkel woord over gerept.'

'Ik denk dat France Telecom op dit moment andere prioriteiten heeft. Ze kijken ook naar markten waar ze meer groei kunnen halen dan hier. In de totaliteit van France Telecom is Mobistar een klein beestje, maar wel nice to have.'

Wat is de strategie die de nieuwe ceo moet uitzetten? Er bestaat veel twijfel over de toekomst van Mobistar als een 'mobile only'-operator.

'De raad van bestuur gelooft nog altijd dat er voor een mobiele operator als Mobistar een aantal mogelijkheden bestaan. Als je vergelijkbare parameters hanteert, zie je dat Mobistar in 2007 nog altijd gegroeid is, en ook in 2008 zal groeien.'

'Ik ben nu tien jaar bij Mobistar. Ons initieel businessplan voorzag dat mobilofonie nog geen 30procent penetratie zou halen op de Belgische markt. We zitten vandaag boven de 95procent. De tarieven bedroegen in ons eerste plan meer dan het dubbele van vandaag. De parameters zijn dus sterk veranderd en ook de regelgeving heeft meegespeeld, maar we hebben het uiteindelijk meer dan voortreffelijk gedaan.'

Maar toen was u een groeibedrijf. Nu zitten we in een mature markt.

'Daarom zal het de creativiteit van de mensen in het bedrijf zijn die het verschil moet maken. We hebben daar twee opties: op de residentiële markt is dat Fixed to Mobile Substitution (de vervanging van vaste telefoons door gsm's, red.), op de zakelijke markt Mobile Centric Convergence (de combinatie van vast en mobiel in één toestel, red.). Daar moeten we proberen om totaaloplossingen te bieden aan onze klanten.'

Woordvoerster Patti Verdoodt: 'We willen in beide markten een alternatief voor Belgacom blijven. We zijn gestart met onze At Home-formule om de vaste lijn buiten te duwen. We hebben ook een residentieel adsl-aanbod waar geen vaste lijn van Belgacom meer nodig is. Op de zakelijke markt hebben we een globale oplossing, ook weer zonder Belgacom. We proberen dus echt een alternatief te bieden, of dat nu via substitutie of convergentie is.'

Maar we spreken hier over telefonie. Als je ook internet en digitale tv in één pakket kunt aanbieden, heb je als operator toch een voordeel.

Steyaert: 'Ja, we proberen ook daar een oplossing voor aan te bieden. Dat zit vervat in ons strategisch plaatje. Ik denk dat we niet alleen bij het mobiele kunnen stilstaan. Ik ga daar geen termijn opzetten, maar het is wel onze bedoeling om ons marktaandeel te vergroten en aan de vraag van onze gebruikers te beantwoorden.'

Verdoodt: 'We hebben al wel een oplossing voor internet, zij het dat die verder moet doorgroeien in de markt. We hebben nu ook “internet light, gelanceerd (een mobiele data-oplossing die gebruik maakt van het 3G-netwerk, red.). We zullen dus innovatief blijven op een manier die binnen onze strategie past. Uiteraard hebben we vandaag geen televisie, maar alle opties worden permanent geëvalueerd.'

U hebt inderdaad een adsl-aanbod, maar de kritische massa ontbreekt daar toch.

'De oplossing kan daar bestaan uit overnames, maar ook uit partnerships. We hebben dat al voor een stuk met Telenet gedaan (de kabeloperator biedt mobilofonie aan via het netwerk van Mobistar, red.). Dat sluit niet uit dat we het op andere vlakken ook kunnen doen. Wat acquisities betreft: we zijn alert voor wat er gebeurt op de markt, en we kijken naar bepaalde dossiers. Maar vandaag ligt er geen specifiek overnamedossier op de tafel.'

Ook geen fusie met Telenet?

'Ik zeg niet dat het dossier-Telenet op zeker ogenblik niet bekeken geweest is, maar op dit moment is dat niet onze prioriteit, en het is ook niet aan de orde.'

Waarom is de fusie niet doorgegaan?

'Ik wil me er niet over uitspreken of Telenet nu duur is of niet. Maar als Mobistar een overname doet, moet het ook zien dat die een voldoende return geeft.'

Maar op papier passen beide wel bij elkaar?

'Ja, en daarom zien we hen ook als een belangrijke partner. We hebben een stuk complementariteit, en van onze kant vinden we dat de samenwerking zeer positief is.'

Ze leveren dan ook een groot deel van uw nieuwe klanten aan.

Patti Verdoodt (voorzichtig): 'De partnerships zijn een belangrijke, maar niet de enige factor in het aantrekken van nieuwe klanten. Denk aan het succesverhaal met Tempo Music (een samenwerking rond mobiele muziek met Universal Music, red.). De strategie van de partnerships functioneert heel goed. We hebben vandaag twee MVNO's, Telenet en Lycamobile, die samen goed zijn voor ongeveer 100.000 klanten. We gaan daar zeker mee verder.'

Als er alsnog een toenadering zou komen tussen Telenet en het nieuwe Waalse kabelbedrijf, ziet u daar dan een rol voor Mobistar?

'Waarom niet? Ik sluit dat niet uit. Vandaag moeten we kijken wat de beste manier is om de grootste concurrent te worden van de historische operator. Je kunt maar belangrijk blijven wanneer je je meet met je grootste concurrent.'

U stond dit jaar onder druk door de opgelegde verlagingen van de terminatie- en roamingtarieven. Zal dat volgend jaar ook het geval zijn?

'De budgetten voor volgend jaar zijn nog niet besproken op de raad van bestuur, maar we hopen nog altijd op groei. Er is geen ruimte meer om tolerant te zijn. Het is de consument die beslist wat hij nog wil betalen aan een bedrijf, en niet omgekeerd.'

Hoe kijkt u vandaag naar Telindus, waar u 35jaar gewerkt hebt?

'Ik kan niet ontkennen dat ik Telindus nog in mijn hart draag, maar ik heb geen negatief gevoel over Belgacom als de nieuwe aandeelhouder. Dat is een bladzijde die omgedraaid is, en ik kan met opgeheven hoofd zeggen dat we hebben onderhandeld in het belang van de aandeelhouders, het personeel en de toekomst van Telindus. Ik heb me niks te verwijten over wat daar gebeurd is.'

Maar u had toch liever France Telecom als overnemer gezien.

'Natuurlijk. Je mag niet vergeten dat ik al tien jaar in de raad van bestuur van Mobistar zit. Ik ken de mensen van France Telecom uiteraard beter dan die van Belgacom. Belgacom was jarenlang onze concurrent, en dat geeft altijd een bepaald gevoel, maar laat ons daarin sportief zijn. Ik heb te gepasten tijde op de barricaden gestaan, nu hoeft dat niet meer.'

Heeft Telindus nog de nodige eigenheid binnen Belgacom?

'Het zou ook niet realistisch zijn om dat te verwachten. Ik denk niet dat Belgacom Telindus heeft gekocht om het als autonoom bedrijf te laten doorgaan. Er was natuurlijk een andere cultuur. Ik ben in 1970 in Telindus gestapt. Bij de start waren we met vijf mensen, toen ik wegging waren er 2.600. Ook dat was niet meer hetzelfde bedrijf. Hoe kan Telindus dan nog hetzelfde zijn als het geïntegreerd wordt in een bedrijf met 19.000 mensen? Als Mobistar morgen samengaat met een andere onderneming, zullen beide ook een stuk van hun eigenheid verliezen.'

Er wordt over gespeculeerd dat France Telecom een belang in Belgacom zou kunnen kopen. Zou u dat een logische operatie vinden?

'Dat moet u aan France Telecom vragen. Los van de namen denk ik wel dat het samengaan van grote telecombedrijven voor de hand ligt. We leven nu eenmaal in een wereld van globalisering, en ik denk persoonlijk dat consolidatie een belangrijke factor zal zijn in de toekomst. We evolueren naar grotere ondernemingen, ook in andere sectoren dan telecom. Maar wanneer zal dat gebeuren? Dat kan net zo goed over vijf of tien jaar zijn.'