De energiegeboden van de IEA
Fatih Birol: 'Kernenergie helpt de klimaatopwarming tegengaan en maakt de verbruikers minder afhankelijk van de olie- en gasproducenten.'
Herman Ricour
Foto: © Herman Ricour
Energieverbruikers moeten efficiënter omspringen met energie en daarnaast prioriteit geven aan hernieuwbare en kernenergie. Wie dat niet doet, zal de prijsdictaten van een kleine groep olie- en gasproducenten moeten ondergaan.

ENERGIE

Dat was de boodschap en tegelijk de waarschuwing van de topeconoom van het Internationaal Energieagentschap (IEA) , Fatih Birol. Gisteren was hij in Brussel voor een toelichting bij zijn World Energy Outlook 2007. Het is een traditie van IEA, de energieorganisatie van de geïndustrialiseerde wereld, om elk jaar zijn vooruitzichten op een rijtje te zetten.

De 49-jarige Fatih Birol zou de toestand goed moeten kunnen inschatten. Voor hij in 1995 bij de spreekbuis van de grote westerse energielanden aan de slag ging, had hij zes jaar voor de Opec, het oliekartel, gewerkt.

De topeconoom van de IEA gelooft alvast niet dat de energieprijzen fors kunnen dalen. Zolang de verbruiksgroei niet vertraagt en er geen aanwijzingen zijn dat de productie toeneemt, kan daar geen sprake van zijn. Fatih Birol geeft nog een tweede waarschuwing. De huidige groei van het energieverbruik heeft grote gevolgen op de uitstoot van broeikasgassen. Als het zo voortgaat, stijgt de gemiddelde temperatuur de komende decennia met 6graden. Volgens de IEA-econoom moet er in ieder geval iets veranderen in China en India. 'Als deze twee landen geen werk maken van een duurzamer energieverbruik, ziet het er voor heel de wereld slecht uit', stelt hij.

Moeten Europa en de VS dan geen inspanningen leveren om het energieverbruik te temperen en tegelijk duurzamer te maken? De topeconoom van het IEA vindt dat westerse landen nog veel werk voor de boeg hebben. Ze moeten dat niet alleen doen uit milieuoverwegingen maar ook om te vermijden dat ze volledig overgeleverd worden aan de dictaten van de energieproducenten.

Fatih Birol maakt zich niet zoveel zorgen over de vraag of de olie- en gasproductie al dan niet over hun hoogtepunt zijn. Het grote probleem van de landen die over weinig eigen energiebronnen beschikken, is dat ze de komende jaren voor de aankoop van olie en gas steeds minder keuze zullen hebben. De groei van de olie- en gasproductie zal zich de komende jaren concentreren in vijf tot zes landen, waaronder Saudi-Arabië, Iran en Rusland. Omdat zij de grootste olie- en gasreserves hebben. Deze kleine groep producenten krijgt het almaar makkelijker om de prijzen te bepalen', stelt hij.

Volgens de topeconoom van de IEA zit er voor de energieverbruikers niets anders op dan zoveel mogelijk de verbruiksgroei van olie en gas te temperen. De eerste prioriteit is zo efficiënt mogelijk omspringen met energie. Volgens Fatih Birol verkwisten we nog zeer veel energie door de manier waarop we ons verplaatsen. Landen die niet investeren in openbaar vervoer, zijn volgens hem verkeerd bezig. Er moet ook meer werk worden gemaakt van energiezuiniger elektrotoestellen en verlichting. Vervolgens moet hernieuwbare energieproductie gestimuleerd worden. Ten slotte moet volgens Birol iedereen zich realiseren dat kernenergie de klimaatopwarming tegenhoudt en tegelijk de verbruikers minder afhankelijk maakt van olie- en gasproducenten. (pse)