Personal Finance

Koester uw gezinswoning

Vermogensplanning impliceert in de eerste plaats gemoedsrust. Uw fortuin fiscaal optimaliseren is prima, maar mag niet de bovenhand halen. Stap dan ook niet in te complexe structuren. 
© Wim Daneels

Denk eerst goed na wat u precies wil: wie krijgt wat, wanneer, hoe, en onder welke voorwaarden? Denk ook op lange termijn, vermijd een kortzichtige planning. Met de planning van uw gezinswoning is het ...

Niet te missen