Het verzet bij VW Vorst wordt aangevoerd door radicale militanten van de Franstalige socialistische metaalvakbond.

BRUSSEL. De harde kern actievoerders bij VW Vorst bestaat volgens de (Vlaamse) vakbondsafgevaardigden uit zowat 200 arbeiders. Bijna allemaal Franstaligen, van wie velen afkomstig uit de regio-Charleroi, en bijna allemaal lid van de socialistische metaalvakbond.

Deze luidruchtige hardliners slagen er af en toe in om aanhang te winnen bij een grotere groep ontevreden of ongeruste VW-arbeiders. Op die momenten kunnen ze de productieketting relatief makkelijk plat leggen. Meestal doen ze dat zonder overleg met of steun van de vakbondsdelegatie.

Een deel van de FGTB-afgevaardigden zit mee op die harde lijn van klassieke, antikapitalistische standpunten. Daartegenover staan de Vlaamse ABVV'ers Jan Vanderpoorten en Hedwin De Clercq, die een gematigder koers aanhouden en steun vinden bij het ACV.

Die radicale groep VW-arbeiders is het laatste overblijfsel van een historische aanwezigheid van extreem linkse militanten in de rode vakbondsdelegatie van Vorst. Hun invloed was jarenlang groot genoeg om Volkswagen slag om slinger in staking te doen gaan, wat het bedrijf een bijzonder kwalijke reputatie opleverde.

Pogingen van de ABVV-vakbondsleiding om de militantengroep in Vorst te 'zuiveren' zijn aan Franstalige kant niet helemaal geslaagd, blijkt nu.

De opdeling van de socialistische metaalvakbond, vorig jaar, in een Vlaamse en een Franstalige vleugel, zorgt vandaag in Vorst voor extra spanningen. Het gewest Brussel is volledig onder FGTB-bestuur terechtgekomen. Dus ook de fabriek van VW Vorst, waar nochtans bijna 3.000 Vlamingen werkten. De Vlaamse voorzitter van de metaalbond, Herwig Jorissen, kreeg eind november zelfs uitdrukkelijk verbod van zijn FGTB-collega's om zich met het VW-dossier in te laten.

De provinciale FGTB-secretaris Manuel Castro -what's in a name?- is volgens verscheidene Vlaamse collega's ,,totaal onbekwaam'' of ,,ongemotiveerd'' om zijn radicale militanten bij VW in te tomen. ,,Op vakbondsvergaderingen van de FGTB-Metaal heerst totale anarchie'', luidt het. ,,Intimidatie van gematigde stemmen is aan de orde van de dag.''

Zelfs hun eigen ABVV-délégué Jan Vanderpoorten moest dat ondervinden. Maandag kreeg hij zware bedreigingen te verwerken van boze FGTB'ers. (jir)