Vlaming trots op zijn cultuur en sport

Cultuur en sport zijn ook waardevol voor wie er geen gebruik van maakt, zo blijkt uit een kosten-batenanalyse van zes instellingen.

Hoe schat je de economische waarde van zoiets ontastbaars als cultuur in? Voor hun kosten-batenanalyse hanteerde de onderzoeksgroep onder leiding van Jan Colpaert (HUB) een principe dat in milieustudies ...

Niet te missen