Belasting

In Pepingen verhogen de gemeentebelastingen niet. De personenbelasting bedraagt 7,8 procent, de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven behouden op 1100. (idh)