Donor

In het gemeentelijke infoblad wijst het bestuur erop dat iedereen vrijwillig een schriftelijke kennisgeving kan richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand betreffende orgaandonatie. Deze kennisgeving wordt in het bevolkingsregister ingeschreven en is bindend bij overlijden. De verklaring kan bekomen worden op de dienst Burgerzaken. (ehs)

Aangeboden door onze partners

Niet te missen