Riolering

De gemeenteraad behandelt op 26september de aanleg van een riolering in de Dorsthoeveweg en de Brouwersdreef. De raad zal de lastvoorwaarden vaststellen en de gunningswijze bepalen. (dbp)

Niet te missen