Milieu

Ook dit schooljaar werken de Hoegaardse scholen aan de duurzame ontwikkeling van het leefmilieu. Ze engageren zich om mee te doen aan projecten binnen de programmatie Milieu op School (Mos). De gemeente steunt hun werking met een subsidie van 3.750euro. (be)

Aangeboden door onze partners

Niet te missen