Dienstencheques duurder vanaf 1 mei
Vanaf 1 juli zijn nog maar 350 dienstencheques per jaar fiscaal aftrekbaar. Photo News
Foto: © Didier Lebrun
De prijsstijging van de dienstencheques van 6,70 naar 7 euro gaat in op 1 mei. Voortaan zijn jaarlijks nog maximaal 350 cheques fiscaal aftrekbaar.Zo'n 600.000 Belgen maken gebruik van dienstencheques, onder meer om hulp in het huishouden te betalen. De regering besliste eerder al dat de prijs zou stijgen met 30 cent. Nu zette de ministerraad het licht op groen om die verhoging tot 7 euro te laten ingaan op 1 mei. Maar de Raad van State moet het Koninklijk Besluit over de prijsstijging nog goedkeuren. Wie deze maand nog dienstencheques aan 6,70 euro bestelt, kan die gebruiken zolang ze geldig zijn. En dat is gedurende een periode van acht maanden.

Op 1 juli treden nog andere nieuwe regels in werking in verband met de cheques. Zo mag u niet meer dan 750 cheques per jaar kopen, waarvan er 350 fiscaal aftrekbaar zijn.

De nieuwe maatregel zet kwaad bloed bij de SP.A. 'Opnieuw worden tweeverdieners en middeninkomens in hun portemonnee geraakt', zegt fractieleider Peter Vanvelthoven. 'Niet alleen de stijging met 30 cent, maar ook de beperking van het aantal cheques schiet bij ons in het verkeerde keelgat.'

'De belastingverhogingen worden snel doorgevoerd, maar beloofde lastenverlagingen worden op de lange baan geschoven', zegt Vanvelthoven. 'Wie een woning sleutel-op-de-deur laat bouwen, wordt binnenkort extra belast. Op het bouwperceel moet vanaf 1 juli 21 procent btw worden betaald tegen 10 procent registratierechten nu, een belastingverhoging met 11 procent.' De SP.A-fractieleider kreeg gisteren al een verontruste medewerker aan de lijn. 'Hij heeft onlangs een woning gekocht voor 175.000 euro. Omdat de notariële acte pas in augustus wordt opgemaakt, dreigt hij plots 5.500 euro extra te moeten betalen.'