Afvalwater

Inwoners van Zwijndrecht zullen via hun waterfactuur van Antwerpse Waterwerken de saneringsbijdrage voor afvalwater betalen. Daarvoor heeft de gemeenteraad een overeenkomst afgesloten met de AWW. Eerder werd al beslist dat de kosten om de rioleringen in de gemeente te saneren gedeeltelijk door de verbruiker betaald worden. Deze bijdrage bedraagt 1,0612 euro per m3 verbruikt drinkwater.

Niet te missen