Verdeeldheid over verkaveling in Lemberge

De verkaveling van Huysman Promotions die achter de kerk van Lemberge is gepland, leidt tot discussie. Het gaat om zeventien loten bouwgrond, waarvan twaalf voor halfopen en vijf voor open bebouwing. Twee loten zouden door de Merelbeekse Sociale Woningen worden gebruikt voor de bouw van sociale woningen. De woningen krijgen een asfaltweg van 4,20meter breed. Aan een kant komt ook een voetpad. De overkant blijft een groenzone, waarop wel geparkeerd zal mogen worden. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en een bufferbekken voor een iets tragere afvoer van het regenwater.

Vlaams Belang heeft niets tegen de verkaveling op zich, maar verwijt het schepencollege dat de verkavelingsaanvraag slecht werd geafficheerd en dat het niet passend reageerde op enkele bezwaarschriften ...