Sportcentrum

Het gemeentebestuur koopt de gronden grenzend aan de huidige terreinen van het gemeentelijke sportcentrum in Lippelodorp. Bedoeling is een tweede voetbalterrein aan te leggen. De geraamde kostprijs bedraagt zowat 80.000euro. De totale oppervlakte bedraagt 14.000vierkante meter. Voor de tennisspelers blijven er nog mogelijkheden tussen de voetbalvelden en de wip. De gronden achter de woningen worden nog niet aangekocht. (mss)