Molenstraat

De Molenstraat is weer open voor alle verkeer. Na de kerstvakantie volgt nog wat afwerking. Aan het kruispunt met de Guido Gezellelaan werd de voorrangsregeling aangepast. De middeneilanden kanaliseren het verkeer. Ook de schoolomgeving werd volledig heringericht. Over de gehele lengte van de straat geldt een maximumsnelheid van 50kilometer per uur.

Voorts heeft de vernieuwde straat ...