Bloemetje

De sociale raad schenkt een bloemetje aan alle +80-jarigen en langdurig zieken van de gemeente. Op zaterdag 27 december om 13 uur verzamelen alle vrijwilligers om de bloemetjes te verdelen. Wie wil meehelpen de bloemen te verdelen, neemt contact op met Kelly Van Utterbeeck 015-50.90.61 of kelly.vanutterbeeck@keerbergen.be. (dbp)