Papierslag

In de plaats van een papierslag te houden, zullen de jeugdverenigingen 46 zaterdagen een handje helpen op het containerpark. Elke zaterdag van 10 tot 17 uur vaardigt een jeugdvereniging drie leden af. Daardoor hebben ook kleinere jeugdverenigingen die een dagje komen helpen recht op een gemeentelijke subsidie. De gemeente voorziet in een opleiding en veiligheidskledij. (jhw)