Restauratie

De kerkfabriek van de H. Familie restaureert de daken van de kerk in Schelle. Tegelijk worden de scheuren in de muur van de toren hersteld en de bliksemafleider vernieuwd. Daarmee wordt gevolg gegeven aan de opmerkingen van Monumentenwacht. Er stelde zich immers een ernstig veiligheidsprobleem. (ehs)