Havenvoorzitter Joachim Coens wil correcte discussie over kanaal

'Damme wordt niet om zeep geholpen'

Voor Joachim Coens breekt een jaar vol uitdagingen aan. Twee studies moeten uitsluitsel geven over de plannen met de 'Blinker en de Stinker', plannen waartegen een zopas opgerichte actiegroep 't Groot Gedelf ten strijde trekt.

© michel vanneuville
Damme wil een nieuw rustoord laten optrekken in Sijsele. Maar de eigenaars van de gronden houden de zaak tegen. Klopt dat?Joachim Coens: 'Het klopt dat er problemen waren met enkele 'eigendomsverwervingen' door het OCMW. Nu is er een akkoord. Dat zal ons toelaten om dit project nog in deze legislatuur te realiseren. We hebben nog vijf jaar, maar de werkzaamheden kunnen ook vroeger beginnen.'In Damme komt een unieke, historisch beschermde site vrij.'De site ...