Collector

In opdracht van Aquafin is de aannemer begonnen met de collectorwerken in Bavikhovedorp. Die zullen ongeveer viermaanden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Er wordt in verschillende fasen gewerkt om de bewoners toe te laten dat ze hun woning altijd kunnen bereiken.