Het loonverschil tussen mannen en vrouwen is geen kwestie van 'gelijk loon voor gelijk werk'.

Van onze redacteurDe Europese Commissie heeft (nog maar eens) aangedrongen op het wegwerken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Commissaris Vladimir Spidla van Arbeid en Sociale Zaken communiceert daarover met de regelmaat van een klok. Want de kloof is op Europees niveau vrij hardnekkig.

Ze bedraagt al een tiental jaar gemiddeld 15procent. Maar onderstaande grafiek geeft een idee van de grote verschillen. België scoort op dat punt vrij goed, wat meteen een van de oorzaken van de loonkloof blootlegt: de mogelijkheden voor vrouwen om een loopbaan uit te bouwen zijn in België, dankzij een goede kinderopvang, vrij goed. Het is dus niet zozeer een kwestie van gelijk loon voor gelijk werk, wel van maatschappelijke verschillen.

Spidla geeft graag het voorbeeld dat meisjes beter scoren op school dan jongens en dat er meer vrouwen met een universitair diploma op de arbeidsmarkt komen dan mannen.

Maar jobs die om sociologische redenen vooral door vrouwen worden uitgeoefend, kennen een lager loonniveau. Verpleegsters en verplegers verdienen doorgaans minder dan politieagenten.

Ook de ongelijke omstandigheden op de arbeidsmarkt zijn een oorzaak. Vrouwen combineren nog altijd meer privétaken met hun loopbaan dan de mannen. Vrouwen gaan vaker deeltijds werken en onderbreken vaker hun loopbaan dan de mannen. Ze bezetten ook minder vaak een hiërarchisch hogere baan. De loonkloof groeit overigens met de leeftijd. Ze bedraagt 30% tussen 50 en 59jaar en maar 7% onder de 30jaar. Spidla wil onder meer dat de werkgevers meer aandacht schenken aan de oorzaken van de verschillen.