Auto

Arbeiders Audi Brussels keuren besparing goedHet personeel van Audi Brussels heeft gisteren het plan goedgekeurd dat werd opgesteld om 20procent te besparen op kosten in de autofabriek. Dat deelde ABVV-vakbondsman Jan Vanderpoorten mee. Het besparingsplan werd aanvaard door 62procent van het personeel, 38procent stemde tegen. Vakbonden en directie bereikten vorige week een compromis over kostenbesparende maatregelen. Die zijn nodig om VWVorst tot een Audifabriek om te vormen. Aan het nettoloon van de arbeiders wordt niet geraakt. (belga)

Sociaal

Nieuwe cao over outplacement

Er is een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst rond outplacement -het begeleiden van ontslagen werknemers naar een nieuwe job. De Nationale Arbeidsraad (NAR), waarin de sociale partners vertegenwoordigd zijn, heeft een nieuwe cao 82bis afgesloten. Die verplicht de werkgever om outplacement aan te bieden aan werknemers van 45jaar en ouder die ontslagen worden. Anderzijds moeten de werknemers deze begeleiding aanvaarden en eraan meewerken. De werknemer moet zelf om outplacement verzoeken als de werkgever hem geen aanbod heeft gedaan. (belga)

Conjunctuur

Bernanke verwacht 'bescheiden' groei in VS

WASHINGTON Voorzitter Ben Bernanke van de Amerikaanse centrale bank verwacht tot het einde van het jaar slechts een 'bescheiden' economische groei. Volgend jaar versnelt hij wat, maar minder dan eerst werd verwacht. De Federal Reserve verlaagt de groeiverwachting telkens met 0,25 procentpunt. Dit jaar wordt het dus 2,25 tot 2,5procent, volgend jaar 2,5 à 2,75procent. De verlaging is vooral te wijten aan de zwakke woningbouw. Bernanke voegt eraan toe dat het te vroeg is 'om de waakzaamheid omtrent de inflatie te verlagen'. (bloomberg)

Haven

Containertrafiek plus 15procent in Antwerpen

ANTWERPEN In de eerste helft van dit jaar zijn in de haven van Antwerpen ruim 89miljoen ton goederen behandeld. Dat is 6,7procent meer dan in de eerste zes maanden van 2006. De containertrafiek nam toe met 14,6 procent.

Dat komt vooral door de toegenomen capaciteit na de ingebruikname van het Deurganckdok. In het eerste semester van dit jaar werden daar dubbel zoveel containers behandeld als in het eerste semester van 2006. Daarnaast hebben ook stakingen en congestieproblemen in de haven van Rotterdam extra trafiek afgeleid naar Antwerpen.

Media

Bestuurders Dow Jones stemmen in met overname

NEW YORK De raad van bestuur van Dow Jones, de uitgever van TheWall Street Journal, heeft het voorlopige akkoord over een overname door Rupert Murdoch goedgekeurd. Het akkoord wordt maandag voorgelegd aan de familie Bancroft, die 64procent van de stemrechten in Dow Jones bezit. De familie kan zich nog verscheidene dagen beraden. (bloomberg)