België hinkt achterop in O&O-beleid
imec
België besteedt 5,5miljard euro aan onderzoek en ontwikkeling. Dat is minder dan het Europees gemiddelde.

De interne bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in België bedroegen 5,5 miljard euro in 2005. Het overgrote deel (68procent) wordt uitgevoerd door bedrijven. Dat blijkt uit een rapport dat gisteren werd gepubliceerd door de federale overheidsdienst voor wetenschapsbeleid.

Ruim een vijfde van de bestedingen werd verricht door de universiteiten en ook de publieke overheden hebben een flink aandeel voor hun rekening genomen. Zij zijn goed voor 8,4 procent. De non-profitsector en de hogescholen zijn verantwoordelijk voor de restfractie. Uit het rapport blijkt ook dat de overheden de financiële last op zich nemen van een kwart van de totale bestedingen. De bedrijven zelf betalen 58procent en 14procent van het geld komt uit het buitenland.

Op communautair vlak zijn ook flinke verschillen waar te nemen: het Vlaams Gewest voert ruim 65procent van de O&O uit en de Vlaamse bedrijven nemen daarvoor zowat de helft (45procent) van die 5,5miljard op zich. Het Waals Gewest betaalt slechts 17procent van alle bestedingen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat een kleine 6procent.

Zeven jaar geleden ondertekende België samen met de meeste andere Europese lidstaten de Lissabonstrategie. Die bepaalt dat tegen 2010 nationale en regionale overheden 3procent van het bruto binnenlands product aan onderzoek en ontwikkeling zouden besteden.

België klokt momenteel af op 1,86 procent en scoort daarmee net onder het Europees gemiddelde. Ons land blijft wel voor op Nederland en het Verenigd Koninkrijk, maar ligt ver achter op de koplopers Zweden en Finland. Griekenland staat op de laatste plaats. (svm)