Begraafplaats

De commissie Leefmilieu en Groenvoorziening buigt zich over de herinrichting van de gemeentelijke begraafplaats. De commissievergadering vindt nu donderdag, om 20.30 uur, plaats in de refter van het gemeentehuis en is openbaar.

Niet te missen