Eddy De Ketelaere vervangt Hilde Crevits

Tijdens de gemeenteraad werd Eddy De Ketelaere (CD&V) aangesteld tot schepen, als vervanger van Hilde Crevits die Vlaams minister van Openbare Werken werd. De Ketelaere krijgt openbare werken, personeel, stadskernverfraaiïng en sociale tewerkstelling als bevoegdheden. Hij houdt zitdag op vrijdagvoormiddag. Crevits blijft evenwel raadslid voor CD&V. (rso)