Nieuwe aalmoezenier voor RVT Wintershove

Jan Vanhove heeft eervol ontslag bekomen als pastoor in de federatie Zonnebeke Sint-Augustinus. Hij wordt nu benoemd tot aalmoezenier van het RVT Wintershove in Vlamertinge. In de parochiefederatie Zonnebeke Sint-Augustinus wordt Jan Vanhove vervangen door Geert Roseeuw, die tot op heden pastoor was in de federatie Koekelare. (pli)