De omzet van Agfa is tijdens het eerste semester met 2,3procent gedaald, de nettowinst ging dan weer met 72,9 procent omhoog. Maar wie achter deze cijfers kijkt, stelt meteen vast dat de Belgische beeldvormingsgroep tijdens het tweede kwartaal ondermaatse prestaties heeft neergezet, na een hoopgevend eerste kwartaal.

De kwartaalomzet bleef nog op peil met een daling van 1,6procent tot 845 miljoen euro, vergeleken met het tweede kwartaal 2006. Graphics leverde een bijdrage van 411 miljoen euro (min 5,7procent), Healthcare haalde 365 miljoen euro (stabiel) en Specialty Products droeg 69miljoen euro (plus 19procent) bij.

De winstontwikkeling tijdens het tweede kwartaal was daarentegen de grote tegenvaller. De brutowinst na het semester daalde met 8,2procent tot 606 miljoen euro. In het tweede kwartaal was er zelfs sprake van een daling met 11,6 procent tot 304 miljoen euro. De operationele winst na zes maanden viel met 3,2procent terug tot 92miljoen euro, maar tijdens het tweede kwartaal was er zelfs sprake van een daling met 19,2 procent tot 42miljoen euro. Symptomatisch voor de slechte gang van zaken tijdens het tweede kwartaal was dat Agfa geconfronteerd werd met een netto-uitstroom van kasmiddelen van 6miljoen euro. Dat de nettowinst van Agfa tijdens het eerste semester met 72,9 procent steeg tot 83miljoen euro en tijdens het tweede kwartaal met 50procent tot 42miljoen euro, was uitsluitend te danken aan de post 'belastingen en minderheidsparticipaties'.