De Oosterweelverbinding wordt een half miljard te duur. Een bouwconsortium dient klacht in bij Europa.

BRUSSEL. Het Loro-consortium - rond onder meer Jan De Nul, Van Laere, Betonac en een Nederlandse bouwmaatschappij en haar dochters - dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen de manier waarop het beslissingsproces voor de bouw van de Oosterweelverbinding in Antwerpen is verlopen.

Loro hekelt het gebrek aan transparantie in het beslissingsproces en het feit dat een belangrijk subjectief criterium gehanteerd werd: de architecturale waarde van het dossier. De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (Bam) en de betrokken ,,Kwaliteitskamer, hebben zich zo in een positie gemanoeuvreerd dat er ,,voor de werf van de eeuw'' in Antwerpen maar met één groep onderhandeld wordt.

De Kwaliteitskamer had een duidelijke voorkeur voor de Lange Wapperbrug zoals voorgesteld door het Franse Vinci. Die brug vormt maar één derde van het project, naast een tunnel en twee verkeersknooppunten (één op Linkeroever en de aansluiting op Rechteroever). ,,Door perse die brug te krijgen, heeft men onvoldoende concurrentie laten spelen op de resterende twee derden van het project,, zegt een specialist van Loro.

Bij de Oosterweelverbinding was bepaald dat het consortium met de mooiste brug 100miljoen euro duurder mocht zijn dan het tweede consortium. Het prijsverschil (voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) zou meer dan 300miljoen euro in netto contante waarde zijn (geld uitgedrukt in waarde van vandaag).

Bovendien had Loro nog 250miljoen euro besparingen in het vooruitzicht gesteld met het oog op de finale biedstrijd. Die komt er nu niet waardoor het prijsverschil oploopt tot ongeveer een half miljard euro.

Het project van Vinci is risicovoller en biedt weinig ruimte voor besparingen door het veelvuldig gebruik van staal. Dat is fors duurder geworden. De Kwaliteitskamer wordt verweten er te veel een oefening ,,plaatjes kijken'' van gemaakt te hebben.

Specialisten merken op dat de Bam bewuster met het belastinggeld had kunnen omgaan door eerst een architectenwedstrijd uit te schrijven en vervolgens aannemers tegen elkaar te laten bieden voor de uitvoering van het ,,mooiste project,.

Nog meer concurrentie had kunnen spelen door van de Oosterweelverbinding, dat uit drie luiken bestaat, niet één aanbesteding te maken, maar meerdere. (pdd)Bladzijde E1, E8: Dossier.