Vooruitblik op een wild millennium

Als koeien die naar een trein staren


Stel dat de ontwikkeling van de technologie sneller en sneller blijft gaan, zoals ze de afgelopen eeuwen gedaan heeft, wat zou het volgende millennium dan kunnen brengen? In deze reeks laten we voor één keer de voorzichtigheid varen, en kijken we naar de wildste ideeën die de ronde doen in de wereld van wetenschap en technologie. Wonderlijke uitvindingen of afschuwelijke bedreigingen, wat zou er uit de labs te voorschijn kunnen komen?

,,Computers zijn de belangrijkste nieuwe ontwikkeling sinds ...'' Vul aan. Dat vroeg computerwetenschapper Vernor Vinge, hoogleraar aan de universiteit van San Diego, onlangs in Scientific American ...

Niet te missen