Moleculair zoeklicht

BRUSSEL -- De lichtmicroscoop, een zeventiende-eeuws ontwerp van de Nederlander Antonie van Leeuwenhoek, zette de wetenschap nog méér op zijn kop dan de telescoop van Galileo Galilei dat een halve eeuw vroeger deed. In de eeuwen na zijn ontdekking aanschouwden biologen door het oculair van de microscoop voor het eerst bacteriën en virussen, chromosomen en de andere structuren van onze cellen.

Maar tegenwoordig wordt de lichtmicroscoop beschouwd als behoorlijk bijziend, vergeleken bij hoge-resolutieapparatuur zoals de elektronenmicroscoop. Toch is hij nog lang niet afgeschreven, zeker niet ...

Niet te missen