Seks helpt de evolutie


BRUSSEL -- Waar is seks goed voor? Er bestaan levensvormen die zónder kunnen en zich voortplanten door een soort natuurlijke klonen van zichzelf te maken, of gewoon doordat een volwassen exemplaar zich simpelweg in twee deelt. Maar wij, en alle aan ons verwante soorten, doen het op de ingewikkelde manier, u weet wel, het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes.

Er moet een reden zijn waarom die gecompliceerde manier van doen zo succesvol is in de evolutie. Welk voordeel hebben levensvormen erbij om telkens weer hun genen te combineren met die van een partner ...