Purp'ren heide gedijt op gif.

Planten passen zich verbazend snel aan een vervuilde omgeving aan -- het verklaart waarom slakkenbergen niet voor eeuwig pijn blijven doen aan de ogen. Bodems die vervuild zijn met arseen, daarentegen, zijn een ander paar mouwen. Die stof gelijkt scheikundig zo sterk op het voor planten levensnoodzakelijke fosfor, dat het ze lastig valt arseen buiten te houden en tegelijk fosfor binnen te laten.

Maar in Nature van deze week beschrijven Australische biologen hoe het heideplantje Calluna vulgaris er toch in slaagt te groeien op afval uit arseen- en kopermijnen. Het gaat daartoe een alliantie ...

Niet te missen