Ook wie geen Coca-Cola had gedronken, werd ziek

Colacrisis was massahysterie

Tientallen paletten cola werden vernietigd
©pvb

BRUSSEL -- De colacrisis in juni vorig jaar was te wijten aan mass sociogenic illness, een vorm van massahysterie. Tot die conclusie komt de Hoge Gezondheidsraad van België na uitgebreid onderzoek van de colaslachtoffers. De Coca-Colaflesjes stonken misschien wel, giftig waren ze niet.

Experts van het antigifcentrum, van het Instituut voor volksgezondheid, maar ook specialisten in beschavingsziekten zijn eensluidend. Er was in juni wel degelijk iets mis met enkele colaflesjes en -blikjes ...

Niet te missen