,,Realbank'' telt maar één tastbaar kantoor

Bank van Koophandel springt op internettrein

BRUSSEL - De kleine Bank voor Koophandel van Brussel springt op de internettrein en wil de eerste ,,virtuele'' bank worden in België. Om haar ambities kracht bij te zetten, verandert de bank haar naam in RealBank.


DE Bank voor Koophandel van Brussel is een kleine financiële instelling, met één kantoor in het centrum van de hoofdstad, die enige relatieve bekendheid geniet voor haar hoogrentende spaarrekeningen. Ze telt ongeveer 12.000 klanten, heeft een balanstotaal van zowat 8 miljard frank en beheert voor rekening van klanten voor zowat 15 miljard frank effecten.

De bank ...

Niet te missen