,,Wie niet eet, niet sterft''

Koen De Sutter neemt artistieke leiding van Theater Zuidpool over

ANTWERPEN - Koen De Sutter (33) wordt vanaf de komende subsidieronde in 2001 de nieuwe artistiek leider van Theater Zuidpool. Hij maakt meteen werk van de uitbouw van een gezelschap. Een ,,magazijn van theatermakers'' moet het worden, zeven eenheden groot. De Sutter: ,,Iedereen moet er zijn bevlogenheden aan elkaar kunnen kenbaar maken.''


,P>ROBEER eens met freelance acteurs af te spreken in een café'', zegt Koen De Sutter. ,,Dat duurt soms weken eer het lukt. Dan kun je je zeker wel voorstellen hoe lang het duurt om ze samen op een podium te krijgen?'' Nee, voor hem is het zonneklaar. Na zijn jaren als freelancer wil hij nu gaan werken met een vaste ploeg. ,,Zes acteurs op het podium was tot dusver net een haalbare onderneming. Welnu, ik zou graag eens met zijn achten op de vloer staan.''

Met de generatie vroegdertigers ...

Niet te missen