Meer gratis spoorreizigers naar Oostende dan naar Brussel

BRUSEL - Het meest gevraagde station op de dag van het prinselijk huwelijk is Oostende, met 76.182 biljetten. Ter vergelijking: Brussel, de stad waar het uiteindelijk gebeurt, mag 72.723 reizigers verwachten, Antwerpen 71.995 reizigers.
Brussel is klaar voor het grote feest: een draaiboek van 320 bladzijden dik heeft alle mogelijke problemen geanalyseerd - en er oplossingen voor bedacht. Er staan zaterdag bijna 2.000 ordehandhavers klaar, met zestig camera's wordt vanuit helikopters naar oproerkraaiers in de massa gespeurd, op strategische plaatsen ...

Niet te missen