Nieuw woordenboek legt betekenis van idiomen uit

De eerste plezierige Van Dale

Van dik hout zaagt men planken. Dat hoor je soms beweren, maar wat betekent de uitdrukking precies? Wanneer kun je ze gebruiken? En waar komt ze vandaan? Voor taalliefhebbers die zich vragen stellen over het taaleigen dat specialisten het idioom noemen, brengt Van Dale vandaag zijn Idioomwoordenboek op de markt. Een boek over de kruiden in onze taal.
Idioom maakt ons taalgebruik pittig. Tenminste, als we niet allemaal dezelfde idiomen gaan gebruiken. Want dan worden het clichés: heilige huisjes omvergooien, de drempel verlagen, iets laten doodbloeden, bij iemand in de bovenste schuif liggen, als de dood voor iets zijn, naar de knoppen gaan... we merken haast niet meer op dat we de woorden op een figuurlijke manier gebruiken. Dat het Nederlands bijzonder rijk is aan idioom, bewijst dit betrouwbaar naslagwerk, tegelijk een meeslepend snuffelboek ...