,,Mondigheid loopt uit de hand''

Leraars kreunen onder druk van ouders

Vorige week was het weer zo ver. Een vrouw pikte het niet dat ik haar dochter strafstudie gaf omdat ze onhandelbaar was. Ze eiste een gesprek. Ik werd uitgescholden en door het slijk gehaald door die vrouw, voor de ogen van dat meisje. Ik was vernederd, mijn gezag ondermijnd. En de directie, die erbij zat, zweeg. Wel, dan wordt zo'n polis interessant. Gewoon, om me in te dekken.''
Steeds meer leerkrachten zoals deze lerares godsdienst, zeggen te kreunen onder de druk van ouders. ,,Ouders aanvaarden de sancties die we opleggen, niet. Of ze vinden het vak te moeilijk, ze zeggen dat we te weinig punten geven en dat we de examens te moeilijk maken. Ouders aanvaarden niet meer dat wij het goed voor hebben met hun kind.''

,,Ze klagen hun nood op de oudercontacten, waar het er minder beleefd en hoofs aan toegaat dan vroeger. Of ze stappen meteen achter onze rug naar de directeur ...