Omob verzekert leerkracht tegen geweld

De beroepsverzekering voor leerkrachten die Omob aanbiedt, omvat sinds kort agressie en juridische bescherming, als leerlingen of hun ouders deliberaties, klassenraden of examens betwisten.
,,Als een leerkracht slachtoffer is van geweld, valt dat onder de agressiewaarborg van de verzekering'', vertelt Paul Koch van de dienst particuliere contracten van Omob. ,,De leerkracht is verzekerd als zoiets voorvalt in de klas, maar ook als hij of zij 's avonds wordt opgewacht.''

,,We bieden zo'n beroepsverzekering al dertig jaar aan'', vervolgt hij. ,,Die omvatte tot nu burgelijke aansprakelijkheid en - facultatief - rechtsbijstand. Omob vond het tijd die polis te actualiseren. We hebben ...