Meer loon en meer handen domineren eisenbundel

Wit voor vijfde maal woedend

De betoging van het personeel van de witte sector vandaag is wellicht de start van een nieuwe periode van sociale onrust in dat werkveld. Het is de vijfde witte woede in twaalf jaar. Een terugblik, in gezelschap van Joos Wauters, Agalev-kamerlid, voordien LBC-vakbondsman en grote stokebrand van de witte woede.
Vijftienduizend betogers verwacht de rijkswacht vandaag in Anderlecht: Personeelsleden uit de thuiszorg en -verpleging, de zieken- en de rusthuizen, de kinderdagverblijven, de gehandicaptenhomes en de honderd andere subsectoren van de welzijns- en gezondheidszorg. De actie wordt georganiseerd door de bedienden- en arbeidersbonden van de privé-instellingen, en de ambtenarenbonden. Een deel van de betogers is present met instemming van de werkgever. Veel kinderdagverblijven sluiten zelfs de ...