Stevaert lanceert Vlaamse belastingkorting

Desnoods geven we álle Vlaamse belastingplichtigen een lineaire korting op hun personenbelasting. Dat zegt de Vlaamse minister-vice-president Steve Stevaert. Met zo'n korting wil hij vertragingsmanoeuvres van de Franstalige partijen over de afcentiemen de pas afsnijden.
De plannen om met afcentiemen op de personenbelasting de belastingen in Vlaanderen te verlagen, vormden een van de smaakmakers van de paars-groen-gele Vlaamse regering. De regering-Dewael schreef daar in de begroting van volgend jaar al 3,2 miljard frank voor in. De afcentiemen zouden berekend worden op de laagste belastingschijven van de inkomens uit arbeid (en niet van de vervangingsinkomens als ...