,,Europa lijdt onder te veel democratie''

Het ,,democratisch tekort'' in Europa is een veel gehoorde klacht. Onzin, stelt de Nederlandse denktank Clingendael in een recente publicatie over de Europese Unie.
Europa kampt eerder met te veel dan met te weinig democratie. ,,De burgerij heeft geen last van enigerlei democratisch tekort, maar van het feit dat de EU en haar instellingen zich trachten te tooien met de veren van een volwaardige rechtsstaat zoals verkiezingen voor het Europees Parlement (-) en straks wellicht ook nog een heuse Europese grondwet, zonder over de botten en het vlees van zo'n staat te beschikken.''

Die opmerkelijke stelling staat in de jongste publicatie over Europa van het ...