Mathilde en Filip krijgen routine

WAVER - Het had iets routineus, ja vertoonde zelfs al wat sleetse trekjes, de wijze waarop Filip en Mathilde gisteren blij intraden in Waals-Brabant. Ontgroend en plichtmatig. Plus Mathildes alom geloofde glimlach was zijn naturel even kwijt. Hij lag deze keer veeleer bestorven op haar mond.
Maar, alle begrip daarvoor. In één week driemaal blij moeten intreden, dat vergt extreem veel van een sterveling. Almaar weer nieuwe rijen wachtenden handen drukken, kinderhoofdjes aaien, tekeningen en bloemen in ontvangst nemen, notabelen ernstig aanhoren. Dat alles aan een hectisch ...

Niet te missen