Onkelinx ten strijde tegen zwartwerk

BRUSSEL - De federale minister van Arbeid, Laurette Onkelinx (PS), zet de jacht in op het zwartwerk. In een oriëntatienota die ze vandaag voorlegt aan de federale ministerraad, stelt ze voor loonlastenverlagingen alleen toe te kennen aan bedrijven die het label ,,geen zwartwerk'' kunnen voorleggen.
De Europese Commissie raamt de omvang van de zwarte economie in ons land tussen 12 en 21 % van het bruto binnenlands product. Na Griekenland en Italië is dat de hoogste score in Europa. Morgen start De Standaard een artikelenreeks over zwartwerk. Daarin komen zwartwerkers aan bod en ook hun bestrijders.

Minister Onkelinx denkt er aan een ,,sociaal label'' in te voeren voor bedrijven die de ...

Niet te missen