België lijkt corrupter dan het is

BRUSSEL - België prijkt in de jaarlijkse corruptieranglijst van Transparency International, die landen rangschikt van het minst naar het meest corrupt, op een bedroevende 29ste plaats. Op een nieuwe index die de actieve corruptie in kaart poogt te brengen, scoort ons land als achtste echter ,,opvallend'' goed.
De voorzitter van de Belgische afdeling van Transparency International, Baron Jean Godeaux, eregouverneur van de Nationale Bank van België, toonde zich gisteren opgelucht met de relatief goede Belgische positie op de Bribe Payers Index, die ...

Niet te missen