Standaard Uitgeverij herschrijft structuur

ANTWERPEN - De Standaard Uitgeverij wil met meer flexibele structuren efficiënter inspelen op markttrends. Na drie slechte jaren mikt de tachtigjarige dochter van het Nederlandse Meulenhoff volgend jaar op een groei van 5 tot 8 procent. Multimedia is het toverwoord dat voor die kentering moet zorgen.
De omzet van Standaard Uitgeverij is de voorbije jaren geslonken terwijl concurrerende uitgevers een groei optekenden. Ook 1999 toont, voor zover bekend, een dalende trend.

De directie heeft daarom besloten haar structuur ,,te optimaliseren''. Algemeen directeur Erik Cuypers weigert voor 2000 met iets anders dan een groei van 5 tot 8 procent rekening te houden. De integratie van de commerciële dienst in de vier afdelingen van de Vlaamse uitgever moet die ambitie mogelijk maken.

Maar ...

Niet te missen