Nieuw plan voor Zuid

ANTWERPEN - De Antwerpse Kamer van Koophandel en Nijverheid sleutelt aan een toekomstvisie voor de gedempte Zuiderdokken. Ze zette architecten aan het werk om het plein een nieuwe look te geven. Volgens het gewestplan zijn de gedempte Zuiderdokken trouwens parkgebied.
Tijdens een vriendschapsbezoek aan Barcelona had burgemeester Leona Detiège (SP) bij ondernemers naar hun visie over pleinen gepeild. Meteen besliste de Kamer van Koophandel en Nijverheid de gedempte Zuiderdokken als testcase ...

Niet te missen